Czas biegnie ...


Losowa fotografia

Historia kościoła w Jamach

Pierwsze udokumentowane wzmianki o wsi Jamy pochodzą z 1423 r. – mówią one o wsi i dobrach należących do parafii Gorzów. Kościół w Jamach, jako piąty znajdujący się na terenie parafii gorzowskiej, był pod patronatem braci Joachima i Jarosława Koschemborów, którzy byli katolikami. Z lat 1679, 1687 i 1688 pochodzą najstarsze udokumentowane wzmianki o kościele, które są zawarte w protokołach wizytacji biskupich. Najwięcej informacji o kościele w tamtych czasach zawiera notatka z 1687 r., w której wizytator donosi, że w kościele w Jamach, który jest pod wezwaniem św. Apostołów Szymona i Judy, główna nawa była z ziemi, zaś z tyłu posadzka była z cegieł, a nabożeństwa były odprawiane rzadko. Fundatorem obecnego kościoła, wybudowanego w 1792 r., był Karol Zygmunt von Aulock (co można odczytać z inskrypcji umieszczonej na belce tęczowej w prezbiterium kościoła). Kościół jest pod wezwaniem św. Mikołaja, orientowany (tzn. prezbiterium skierowane na wschód), którego zbudowane na zrąb drewniane ściany wspierają się na podmurowaniu. Od 1986 r., pod patronatem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Alfreda Skrzypczyka, podjęto prace konserwatorsko-remontowe w kościele: wymieniono gonty na dachu kościoła oraz kopułę na wieży; podmurowano cały kościół; powiększono obejście kościoła oraz teren cmentarza; w kościele założono drewnianą podłogę oraz nową instalację odgromową; odnowiono dekorację malarską sklepienia i ścian bocznych kościoła oraz ołtarza głównego; położono granitową kostkę brukową przy kościele oraz w obejściu cmentarza.
Wygenerowano w sekund: 0.06
11,826,852 Unikalnych wizyt